XIII MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI ZAKOŃCZONY

wycieczka We wrześniu 2013 r. motocykliści biorący udział w IV Zlocie Huta Pieniacka i XIII Rajdzie Katyńskim przeprowadzili kolejny etap prac porządkowych na brodzkim cmentarzu wojskowym.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Huta Pieniacka można zapoznać się z przeglądem informacji dot. IV Motocyklowego Zlotu Huta Pieniacka, szczególnie na temat prac na cmentarzu w Brodach 2013 r. oraz przejrzeć materiały takie jak:

1. seria zdjęć dokumentalnych z prac renowacyjnych wykonanych przez uczestników IV Zlotu Motocyklowego i XIII Rajdu Katyńskiego,
2. seria zdjęć ze wzruszającej uroczystości poświęcenia Krzyża na kwaterze wojskowej cmentarza w Brodach, połączonej ze złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przy Pomniku Powstańców Styczniowych ,
3. Biuletyn Specjalny, zawierający piękną relację komandora Zlotu, p. Adama Świtalskiego.

Adres strony: www.hutapieniacka.blogspot.com - Brody 2013

Jednocześnie przypominamy, że na naszej stronie internetowej w dziale ”O Brodach - sprawy brodzkiego cmentarza” znajduje się inwentarz pochówków na cmentarzu w Brodach, wykonany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – stan na dzień 1.01.2011 r. Może on zainteresowanym ułatwić znalezienie grobu rodzinnego na tym cmentarzu.