MYŚLI „CIEMNOŚCIĄ” PISANE... (Wybór z kroniki szpitalnej).
Anna Maria Andrzejewska - Heinrich

Zbiór wierszy dedykowanych wszystkim cierpiącym i chorym.

MYŚLI CIEMNOŚCIĄ PISANE