SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO REGIONALNEGO ZJAZDU KOŁA PRZYJACIÓŁ BRODÓW WE WROCŁAWIU

TERMIN:

4 marca 2007

MIEJSCE:

refektarz kościoła oo. dominikanów we Wrocławiu, Plac Dominikański 2

ORGANIZATOR:

Teresa PonikowskaW dniu 4 marca 2007 spotkali się w kościele św. Wojciecha oo. dominikanów we Wrocławiu członkowie Koła Przyjaciół Brodów zamieszkali na terenie Dolnego Śląska. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w intencji brodzian koncelebrowanej przez dwóch oo. Dominikanów. Po mszy uczestnicy skupili się w bocznej nawie kościoła przy obrazie Matki Boskiej z Podkamienia na krótkiej modlitwie, złożeniu kwiatów i wysłuchaniu historii obrazu.
Samo spotkanie odbyło się w pięknej sali Refektarza przy stołach zastawionych słodyczami i owocami.
Po powitaniu zebranych przez Terenię Ponikowską - organizatorkę zjazdu i Zygmunta Huzarskiego, który mimo nawału pracy nie tylko odwiedza brodzian, ale bierze udział we wszystkich spotkaniach, Terenia zaprezentowała na ekranie rzutnika zdjęcia samodzielnie wykonane w czasie wycieczki do Brodów. Pokaz poparty był komentarzem prowadzącej i innych uczestników tej wycieczki.
We wspaniałej miłej atmosferze wspominano swoje przeżycia z lat młodzieńczych, pokazywano sobie wzajemnie zdjęcia i dzielono się różnorodnymi spojrzeniami na Brody i okolice, wspominano ludzi, którzy odeszli i tych którzy ze względu na wiek nie mogą już uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach.
Zygmunt Huzarski zaprezentował plany kolejnych wycieczek do Brodów: w maju i we wrześniu. Obiecał rozesłać szczegółowe informacje wraz z zaproszeniem na zjazd. Uczestnikom wręczono mały obrazek Matki Boskiej z Podkamienia i krótki tekst o św. Kazimierzu - królewiczu Jagiellończyku, oraz pisemny apel o wspomożenie budowy kościoła w Brodach. Odzewem była Spontaniczna zbiórka środków pieniężnych na ten cel, co dało w sumie 660 zł.
Zbiorowe zdjęcie uczestników regionalnego zjazdu będzie miłą pamiątką i pozwoli wspominać chwile spędzone we Wrocławiu.
Uczestnicy rozstali się w poczuciu wzmocnienia nici przyjaźni i w oczekiwaniu na następne tegoroczne spotkanie w Wiśle.


<-- powrót